Energetska sanacija apartmajev Mavrica

Podjetje Apartmaji Mavrica d.o.o. je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«
uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Apartmajev
Mavrica«.

Celotna vrednost projekta: 372.744,90 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 193.511,35 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj
javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP«
prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi
inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije